Schedule

Schedule – OnlIne Program

 

SCHEDULE – ONLINE PROGRAM

Day 1, 17th September

09:30 – 10:00

Opening Ceremony Join Ceremony

Prof. Dr. Necdet BUDAK (Invited)

Session 1 Join Session

Chair

Dr. Beril Ceylan

10:00 – 10:15

Eğitimde Blok Zincir Uygulamaları

Tolgahan Çobanoğlu, Turhan Faruk Cihan, Durmuş Özdemir

10:15 – 10:30

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Ortaöğretim Mezuniyet Türlerine Göre Akademik Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi

Rabia Uyar
, Durmuş Özdemir

10:30 – 10:45

Deep Learning-Based Alzheimer’s Prediction and Fine-Tuning Transfer Learning

 

Emre Çintaş, Barış Özyer

10.45 – 11:00

Eğitim Alanında Veri Madenciliği Çalışmaları: 2014-2020 Yılları Literatür Derlemesi

 

Zehra Bilici, Durmuş Özdemir

11:00 – 11:15

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Yaşanan Ölçme Değerlendirme Sorunları

 

Mustafa Berkant Selek

11:15 – 12:00

Break

Session 2 Join Session

Chair

Doç. Dr. Aylin Şendemir

12:00 – 12:15

Rethinking Architectural Education In Response to Digital Age and Advanced Technologies

 

Omar Algburi

12:15 – 12:30

Analysis of the Perspective of the Faculty of Engineering Students on Higher Education Mentoring Practices

 

Ferhat Bahçeci, Tuğba Tümen, Vedat Tümen

12:30 – 12:45

Disturbance Rejection Controller Design of Unmanned Aerial Vehicle for Control Laboratory

 

Emre Kemer, Hasan Başak

12:45 – 13:00

Sınav Çizelgeleme Probleminin Çözümü İçin Bir Matematiksel Model Önerisi ve Mühendislik Fakültesi Uygulaması


Oğuzhan Gökbayrak
, Hakan Altunay

13:00 – 13:15

E-DigiLit Project: An Investigation of Digital Literacy Needs of Students in the View of Stakeholders


Kürşat Arslan
, Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Ercan Akpınar, Bahar Baran, Daniel Villar-Onrubia, Sylvester Arnab, María del Mar Rodríguez Rosell, Violeta Vidaček-Hainš, Irene Melgarejo Moreno, Raquel Galián Sabater

13:15 – 14:30

Break

Session 3- EMERGE Session[2] Join Session

Chair

Doç. Dr. Tuğba Eskişar Tefçi

14:30-14:45

Contributing to Development of Woman Entrepreneurs in Engineering – The Benefits of Multi-national European Approach 

 

Katarzyna Lobacz, Magdalena Malinowska, Przemysław Różewski

14:45-15:00

What Holds Back Women in Taking the Next Step as Entrepreneurs in the Engineering Sector?

 

Dimitris Raftopoulos, Eva Fabry, Maria Sotıropoulou

15:00-15:15

EMERGE Entrepreneurship Internship Programme for Women Engineers

Aysun Demirdogen
, Özge Andiç Çakır, Fırat Sarsar

Day 2, 18th September

Session 4 Join Session

Chair

Doç. Dr. Onur Dönmez

09:30 – 09:45

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Okutulan Kalite Kontrol Dersinde İşlenen Konuların Küçük Bir Sermaye İle Üretim ve Satış Projesinde Uygulanmasının Dersin Anlaşılmasına Etkisi

Münire Berna Beşkese

09:45 – 10:00

Dersin İşlenmesinden Önce Uygulanan Drama Çalışmalarının Öğrencinin Derse Hazırlanmasına Etkisi

Münire Berna Beşkese

10:00 – 10:15

Eğitim Kurumlarının Ipv4’ten Ipv6’ya Geçiş Sürecinde Veri Katmanı Düzeyinde Güvenlik Açıkları Analizi


Fatih Özyurt

10:15 – 10:30

Bir Eğitim Yapısının DesignBuilder Programı ile Enerji Etkinlik Analizi

 

Hanife Büşra Koç, Hatice Derya Arslan

10:30 – 10:45

Break

Session 5- Erasmus+ Projects Session Join Session

Chair

Doç. Dr. Özge Andiç Çakır

10:45 – 11:00

Generation Z In Higher Education: International Students Experience and Achopint

 

Aylin Poroy Arsoy, Aslı Öcal

11:00 – 11:15

ThinkBS – Promoting Deep and Wide Thinking / Early Dual Degrees in Basic Sciences

 

Ayşe Hümeyra Bilge

11.15 – 11:30

Smart Rural Tourism: Development, Implemenation, Management

 

Yaşar Sarı, Rasa Pranskuniene, Cemile Ece, Efnan Ezenel

11.30 – 11:45

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitiminde Etkili Yüksek Teknoloji Uygulamalar: Sanal Gerçeklik 

Feyzullah Şahin
, Fidan Özbey, Hakan Özak

11:45 – 12:00

Better & Effective Nursing Education For Improving Transcultural Nursing Skills (BENEFITS)

 

Betül Tosun, Ayla Yava, Ezgi Dirgar, Eda Başustaoğlu Şahin, Emel Bahadır Yılmaz, Katalin Papp, Valérie Tóthova, Věra Olišarová, Mirko Prosen, Sabina Licen, M. Dolors Bernabeu Tamayo, Juan Manuel Leyva, Sandra Tricas-Sauras, Mehmet Ali Çıkımoğlu

12:00 – 12:15

Discussing Modernizing Engineering Education through the Erasmus + Project Titled “Open Educational Resources on Enabling Technologies in Wearable and Collaborative Robotics (WeCoRD)”


Ebru Kılıç-Bebek
, Kostas Nizamis, Zeynep Karapars, Ali Gökkurt, Ramazan Ünal, Özkan Bebek, Mark Vlutters, Emmanuel Vander Poorten, Gianni Borghesan, Wilm Decré, Erwin Aertbelien, Olga Borisova, Ivan Borisov, Sergey Kolyubin, Barkan Uğurlu

12:15-12:30

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlıklarının Geliştirilmesine Yönelik ERASMUS + Projesi : E-DigiLit

 

Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Bahar Baran, Ercan Akpınar, Kürşat Arslan

12:30-13:30

Break

Session 6 – CHET Session[1] Join Session

Chair

Dr. Öğr. Üyesi Alev Ateş Çobanoğlu

 

 

13:30-13:45

Creativity Techniques for Higher Education Teachers (CHET Project)

Patricia Wolf,
Manon van Leeuwen, Fırat Sarsar, Özge Andiç Çakır, Alper Başbay

13:45-14:00

Creativity and Innovation in Higher Education and CHET Project: Assessing the Needs of Teachers


César García-Aranda
, Agustín Molina-García

14:00-14:15

Chargers of Electric Vehicles in Learning (C-EVIL)

Mutlu Boztepe
, Fırat Sarsar, Özge Andiç Çakır, Abdullah Kalay

Closing Ceremony

 

[1] “Creativity for Engineering Education” session is a multiplier event of CHET project  funded by European Commission and Turkish National Agency. (http://chetproject.eu)

[2] Entrepreneurship Education in Engineering” session is a multiplier event of EMERGE project  funded by European Commission and Polish National Agency. (http://www.emergeengineers.eu)